Διοικητικά Συμβούλια

 

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 2015 – 2018

 • Χρήστος Σερετίδης, πρόεδρος
 • Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος, αντιπρόεδρος
 • Παναγιώτα Γιαννιώτη, γενική γραμματέας
 • Δημήτριος Σκορδιάλος, ταμίας
 • Λάμπρος Γεωργακλής, σύμβουλος
 • Παναγιώτης Ξένος, αναπληρωματικό μέλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 2012 – 2015

 • Νικόλαος Βαγιόκας, πρόεδρος
 • Παναγιώτης Δρούγκας, αντιπρόεδρος
 • Γεώργιος Παπαδόπουλος, γενικός γραμματέας
 • Χρήστος Σερετίδης, ταμίας
 • Λάμπρος Γεωργακλής, σύμβουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 2008 – 2012

 • Κωνσταντίνος Θεοφανίδης, πρόεδρος
 • Μ. Μωϋσής, αντιπρόεδρος
 • Στυλιανός Μπίκος, γενικός γραμματέας
 • Χαράλαμπος Πελαγιάδης, ταμίας
 • Κωνσταντίνος Κράλλης, σύμβουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο περιόδου 2002 – 2008

 • Ευστράτιος Ζαχαρής, πρόεδρος
 • Δημήτριος Κουλοχέρης, αντιπρόεδρος
 • Στυλιανός Μπίκος, γενικός γραμματέας
 • Τιμολέων Τσάμος, ταμίας
 • Κωνσταντίνος Θεοφανίδης, σύμβουλος