Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας!

Ο θεσμός τoυ Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από τα 2001 με βάση την ΚΥΑ 64834/5491 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με την από 10 Φεβρουαρίου 2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και δικτύων (αριθ. πρωτ.:  Γ3/61641/9710) όλες οι επιχειρήσεις, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαµβάνονται η οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης / εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εµπορευµάτων για οδική µεταφορά, υποχρεούνται να έχουν έναν ή περισσότερους Συµβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνο /-ους να συµβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων που ενέχουν τέτοιες δραστηριότητες για τα άτοµα, τις περιουσίες και το περιβάλλον.

Αρμοδιότητα του ΣΑΜΕΕ είναι να εξετάζει την εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων, να συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες αποθήκευσης και μεταφοράς, να μεριμνά για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων προς τις Αρχές κλπ. Ο ΠΣΣΑΜΕΕ στελεχώνεται με περισσότερα από 200 μέλη και συμμετέχει σε διυπουργικές ομάδες εργασίας για την πρόληψη ατυχημάτων με εμπλοκή επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τελευταία Νέα & Εκδηλώσεις

Ημερίδα ADR, 30 Μαρτίου 2016

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ) διοργάνωσε Ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016.

Ομιλητές στην ημερίδα υπήρξαν θεσμικοί εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και της αγοράς, εκπρόσωπος ευρωπαϊκού οργανισμού καθώς και μέλη του συλλόγου.

Ατζέντα Ημερίδας

Παρουσιάσεις ομιλητών:

Ευχαριστούμε για την ευγενική χορηγία τους τις εταιρείες ProjectYou, Ρότσκος & Συνεργάτες και MAN – Χ. Μανώλαρος & ΣΙΑ ΕΕ.

projectyou200x69new          1048772_575172509199584_52814325_o          g4045

Συμμετοχη στην διημερίδα “Safety Day”, ΕΛΠΕ, 11 – 12 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμμετείχε στη διημερίδα “Safety Day” που διοργάνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα συνεδρίων στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου. Στη διημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές τα μέλη του Συλλόγου Λευτέρης Δεμερτζής και Νίκος Χολής.

Οι θεματικές ενότητες που παρουσίασαν ήταν:

  • Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων, Λευτέρης Δεμερτζής
  • Ο θεσμός του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Νίκος Χολής

SECUREXPO – International Specialised Exhibition, 9 – 11 Μαΐου 2014

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση SECUREXPO International Specialized Exhibition – Security, Fire, Protection, Info Security, Safety & Health, όπου και συνδιοργάνωση και ενημερωτική ημερίδα με το Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας για την ενημέρωση των επισκεπτών της έκθεσης.

Οι θεματικές ενότητες που παρουσίασαν ο πρόεδρος Νίκος Βαγιόκας και ο αντιπρόεδρος Πάνος Δρούγκας της ημερίδας ήταν:

  • Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Security Provisions
  • Ρόλοι και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σε περίπτωση ατυχήματος με Επικίνδυνα Εμπορεύματα

Ημερίδα ΕΛΠΕ – “Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων”, 20 Ιουνίου 2013

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συνδιοργάνωσε με τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη αίθουσα εκδηλώσεων του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ενημερωτική ημερίδα για τους εργαζομένους των ΕΛΠΕ καθώς επίσης και το προσωπικό των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι παρουσίασαν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας περιελάμβαναν:

  • Ο θεσμός του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στην Ελλάδα
  • Απαιτήσεις εκπαίδευσης προσωπικού: γενικής ενημερότητας, ειδική εκπαίδευση ανά θέμα, ασφαλείας/safety, ασφάλειας/ security
  • Κατάταξη επικίνδυνων εμπορευμάτων και αναγνώριση κατάλληλης ονομασίας αποστολής: κλάσεις, κίνδυνοι, μείγματα
  • Σήμανση, επισήμανση και πινακίδες αναγνώρισης: Συσκευασίες, δεξαμενές, οχήματα μεταφοράς
  • Περιγραφή του σκοπού και του περιεχομένου των εγγράφων μεταφοράς: συνοδευτικά έντυπα, πιστοποιητικά οχημάτων
  • Περιγραφή των εγγράφων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών: γραπτές οδηγίες, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

3 Forum Διαλόγου για την Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων, 7 Ιουνίου 2013

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμμετείχε στο 3o Φόρουμ Διαλόγου του έργου ELINA το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2013  στον Πολυχώρο «104».

Κρίσιμο μέρος της διαχείρισης των ΠΑΚ είναι η ασφαλή μεταφορά τους. Τα ΠΑΚ κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και ως αποτέλεσμα αυτού, η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους. Ο Ταμίας του ΠΣΣΑΜΕΕ Σερετίδης Χρήστος προχώρησε στην παρουσίαση με τίτλο: «Ασφαλή μεταφορά επικινδύνων πετρελαιοειδών αποβλήτων». Αναφορά έγινε στους διεθνείς κανονισμούς, στην εθνική νομοθεσία, στον τρόπο ταξινόμησης των ΕΑ, στη σήμανση αυτών, στους τρόπους μεταφοράς καθώς και στους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα αναφέρθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ασφαλή μεταφορά ΕΑ. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις προδιαγραφές των μέσων αποθήκευσης, των μέσων μεταφοράς και στην τοποθέτηση της ορθής σήμανσης. Επίσης επισημάνθηκε ο ρόλος του ΣΑΜΕΕ στην όλη διαδικασία για την ασφαλή μεταφορά τους.

4η Διεθνής Έκθεση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), 5 – 8 Απριλίου 2013

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμμετείχε στη 4η Διεθνή Έκθση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταποίηση – Συσκευασία – Logistics) κατά το διάστημα 5 – 8 Απριλίου 2013. Κατά τη διάρκεια της έκθσης, πολλοί επαγγελματίες του χώρου επισκεφτηκαν το περίπτερο του ΠΣΣΑΜΕΕ όπου συζήτησαν με τα μέλη του Συλλόγου που υποστήριξαν τη λειτουργία του περιπτέρου και έλαβαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Occupational Health & Safety Conference, 21 Νοεμβρίου 2012

Στο Occupational Health & Safety Conference το οποίο υλοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2012, παρουσιάστηκαν επιτυχημένες πρακτικές/case studies επιχειρήσεων που δεσμεύονται για την εξασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους όχι μόνο για την κοινωνική τους πολιτική. Κάθε καλή πρακτική συμβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αφού η πρόληψη των ατυχημάτων και η προστασία της Υγείας διατηρούν και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Τα θέματα που συζητήθηκαν προσεγγίζονται από κανονιστική, νομοθετική, τεχνολογική, οικονομική και συμβουλευτική πλευρά. Πρωταγωνιστής στο συνέδριο ήταν το σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας. Τα εξειδικευμένα σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ευεξίας στελέχη των επιχειρήσεων παρουσιάζουν πρωτοβουλίες, μεθόδους και επιτεύγματα από το δικό τους εργασιακό περιβάλλον και τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική τους στο θέμα.

Ο πρόεδρος του ΠΣΣΑΜΕΕ Νίκος Βαγιόκας παρουσίασε το σκοπό και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς επίσης και τη συμβολή των Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.